Comunicat FMR | Supercupa Old Boys 2021

COMUNICAT FMR 16.09.2021

Supercupa Old Boys 2021
 
După Campionatul Național de Old Boys, 3-5 septembrie, de la Piatra Neamț, Federația de Minifotbal din România organizează a doua competiție rezervată jucătorilor cu vârsta +40 ani din 2021: Supercupa Old Boys 2021.
 
- Locul și data de desfășurare a competiției: Baza Sportivă D’Angelo Sport, Șoseaua Olteniței, nr.11, Popești-Leordeni (București, sector 4), 08-10 octombrie 2021.
 
Termene înscriere echipă participantă:

- 30 septembrie 2021 (pe adresa de e-mail: fmrcompetitii@gmail.com) - Data limită pentru înscrierea echipei/echipelor participante.
- 01 octombrie 2021 – Taxa de participare: 1000 lei/ echipă, se achită în contul Federației de către organizatorul local.
- 04 octombrie 2021 – Data limită de transmitere a tabelului nominal cu jucătorii din cadrul lotului echipei/echipelor participante. Tabelul trebuie să fie vizat de organizatorul campionatului de unde provine echipa respectivă.
- Lotul echipei va fi compus din maxim 15 jucători si poate fi format și dintr-o selecționată a campionatului local. Regulamentul va fi transmis prin e-mail către organizatorii locali.
- Cazare și masă: echipele participante pot solicita informații de la dl. Andrei Coman, responsabilul local cu organizarea competiției (telefon: 0769 910 716).
 
Pentru a primi drept de joc la competiția națională, delegații echipelor vor prezenta următoarele: 
 
a) Tabel nominal cu jucătorii echipei participante, fiind valabil cel întocmit de comisia de organizare locală, după modelul emis de FMR cu semnăturile și parafele de rigoare (solicitate).
b) Jucătorii au obligația de a avea asupra lor un act de identitate valabil, cu poză (C.I., pașaport, permis de conducere), în vederea verificării identității acestora, înainte de desfășurarea jocului. În cazul unor probleme legate de lipsa unui document de identificare al unui jucător, vă rugăm să anunțați FMR înaintea începerii competiției.
c) Adeverința medicală individuală, emisă în anul 2021, prin care să reiese că jucătorul este apt pentru efort, sport, etc. Sunt valabile și legitimațiile proprii cu parafa medicală și ștampila unității medicale emitente pe anul 2021.
d) Toate persoanele participante (jucători, staff tehnic, staff medical, staff suport, delegați) vor prezenta documente, în original, cu rezultatul testelor pentru depistarea infecției cu virusul Sars-CoV-2, RT-PCR sau antigene rapide, prevăzute în documentele transmise anterior. Acestea sunt considerate valabile numai dacă sunt făcute în unități avizate de Ministerul Sănătății și sunt efectuate în conformitate cu metodele aprobate de Ministerul Sănătății.
 
Testele Rapide Antigene – sunt valabile 7 zile din momentul recoltării probei
Testele RT-PCR – sunt valabile 14 zile din momentul recoltării probei
 
e) Persoanele care au dovada schemei complete de vaccinare nu vor efectua teste rapide sau RT-PCR. Persoanele în cauză vor prezenta la „Biroul acreditări” dovada vaccinării.
 
 
Comisia Națională de Competiții
Federația de Minifotbal din România 
 

Partenerii Federatiei de Minifotbal din Romania

TOP