Convocator - Adunarea Generală și de Alegeri a FMR

CONVOCATOR

Adunarea Generala de Alegeri a Federatiei de Minifotbal din Romania
 
Comitetul Executiv al Federatiei de Minifotbal din Romania, cu sediul in Bucuresti, Soseaua Mihai Bravu, nr. 180, bl. 221, parter, ap. 2, sector 2, in temeiul art. 24 din Statut, convoaca Adunarea Generala Ordinara si de Alegeri a Federatiei pentru zilele de 04-05.09.2021, ora 15:00, la Piatra Neamt (jud. Neamt), Restaurant Cocktail, str. Fermelor nr. 73, cu urmatoarea ordine de zi, prezentata mai jos:
 
*Nota: in functie de evolutia situatiei epidemiologice din tara, in acord cu dispozitiile in vigoare, locul de desfasurare al AGA va putea fi modificat cu informarea prealabila a participantilor, intr-un alt spatiu din Piatra Neamt.
 
Partea I:
1. Constatarea intrunirii cvorumului;
2. Aprobarea ordinii de zi;
3. Alocutiunea presedintelui Federatiei;
4. Desemnarea scrutatorilor si a comisiei de validare a votului, a comisiei electorale si a comisiei de solutionare a contestatiilor;
5. Desemnarea persoanei / persoanelor in vederea intocmirii procesului verbal al Adunarii Generale;
6. Prezentarea si aprobarea bilantului financiar-contabil pe anul 2020;
7. Aprobarea descarcarii de gestiune a Biroului Executiv pe anul 2020;
8. Prezentarea raportului de activitate - Comitet Executiv in perioada 2020-2021. Strategia Federatiei de Minifotbal raportata la infiintarea oficiala a Federatiei Romane de Minifotbal. Relatiile de colaborare si parteneriatele cu aceasta;
9. Modificarea scopului si obiectivelor federatiei;
10. Modificarea statutului federatiei;
11. Actualizarea si completarea statutului conform hotararilor adoptate, precum si prin contopirea acestuia cu Actul Constitutiv, in scopul aplicarii prevederilor legii nr.276/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;
12. Prezentarea si aprobarea afilierilor de noi membri si a competitiilor monitorizate, dezafilieri.
13. Aprobarea schimbarii siglei Federatiei de Minifotbal din Romania.
 
Partea II:
14. Alegerea membrilor Comitetului Executiv
- alegerea Presedintelui
- alegerea celor trei Vicepresedinti
- alegerea celor doi Membri
- alegerea Secretarului General
15. Desemnarea cenzorului federatiei;
16. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Hotararea Adunarii Generale si Statutului actualizat, precum si a persoanei imputernicite sa desfasoare procedura de inscriere a Hotararii Adunarii Generale si a Statutului actualizat in Registrul Federatiilor de la Tribunalul Bucuresti.
17. Diverse.
 
In conformitate cu prevederile art. 26, alin. 2, din Statut, daca la data stabilita nu se intruneste cvorumul necesar, in termen de cel mult o ora de la deschiderea sedintei, Adunarea Generala Ordinara si de Alegeri se va desfasura in ziua urmatoare, la aceeasi ora si in acelasi loc, urmand sa poata adopta decizii valabile, indiferent de numarul membrilor asociati si afiliati prezenti.
 
Secretariatul Federatiei va fi la adresa din localitatea Deva, Str. Axente Sever nr. 32, jud. Hunedoara, Baza Sportiva Realsport, unde se vor depune dosarele candidatilor la functiile din Biroul Executiv.

Partenerii Federatiei de Minifotbal din Romania

TOP