Deciziile emise de FMR-ONG în luna februarie 2023

Decizia nr. 197 / 12.02.2023 – Clasamentul Național FMR-ONG (2022) 

Decizia nr. 196 / 11.02.2023 - Dezafilieri

 
         Avand în vedere inactivitatea unor membri ai FMR-ONG, Comitetul Executiv constată îndeplinite condițiile prevăzute de art.17 alin.2 din Statut pentru aceste persoane juridice și asociații sportive, motiv pentru care în temeiul art.17 alin.2 si alin.5 din Statut, precum si in temeiul art. 16, alin.1 si art. 17, alin. 1. alin 5,
 
 A. Ratifica incetarea calitatii de membru afiliat al Federatiei pentru:
Asociatia Club Sportiv Fotbal Club Municipal Turda, Asociatia Club Sportiv GT Sport Alba, S.C. Mimbler Market & Sport SRL, Asociatia Sportiva Clubul Oz-er Golden Roman, S.C. Pabo Retail SRL si ASC Sarmi-Getica Vâlcea.
 
B. Dezafilieaza urmatorii membrii: 
Asociatia Club Sportiv Fotbal Club Municipal Turda, Asociatia Club Sportiv GT Sport Alba, S.C. Mimbler Market & Sport SRL, Asociatia Sportiva Clubul Oz-er Golden Roman, S.C. Pabo Retail SRL si ASC Sarmi-Getica Vâlcea
 
C. Dispune inaintarea prezentei decizii de dezafiliere catre Adunarea Generala, in vederea validarii.
 

Decizia nr. 194 / 11.02.2023
 
Comitetul Executiv al Federatiei de Minifotbal din Romania - ONG, intrunit in data de 11.02.2023, aproba procedura de monitorizare, demarare si de organizare sub egida FMR-ONG a urmatoarei competitii: 
1. Campionatului de Minifotbal Sânnicolau Mare, județul Timiș, organizat de RESEDINTA S&M SRL, reprezentat prin domnul Drăgoi Ioan
2. In vederea inregistrarii jucatorilor si a competitiei pe platforma electronica a FMR se aprobă acordarea unei parole de administrator campionat pentru Campionatului de Minifotbal Sânnicolau Mare, jud. Timiș
3. Competitia mai sus menționată va intra in procedură de monitorizare, începând cu startul sezonului 2023, iar la finalul sezonului, echipele câștigătoare vor avea dreptul de a participa la competițiile naționale organizate de FMR-ONG.
 

Decizia nr. 193 / 11.02.2023
 
Ca urmare a imposibilității continuării funcționării FMR-ONG în actualul sediu, deoarece contractul actual de comodat a expirat iar domnul Gavrilă Vasilescu a decedat, Comitetul Executiv hotărăște, în concordanță cu prevederile art. 3 si în temeiul art. 35, alin. 1, lit. k din Statut, următoarele:
 
1. Schimbarea sediului Federației de Minifotbal din România – ONG, din actuala locație, situată in Bucuresti, Sos. Mihai Bravu, nr.180, Bl. 221, parter, ap. 2, Sector 2 in NOUA locație situată in București, Intrarea Ogradei, nr. 36, sector 5.
2. Dispune inaintarea prezentei decizii de schimbare a sediului catre Adunarea Generala, in vederea validarii.
3. Imputerniceste pe domnul Cosmin-Gabriel Barbieru (juristul FMR-ONG), in vederea intocmirii unui contract de comodat pentru noul sediul.  
 

Decizia nr. 192 / 08.02.2023
 
Comitetul Executiv al Federației de Minifotbal din România decide ca organizatorul Campionatului de Minifotbal „Victory Cup”: „SC Vcup Sport and Leisure SRL”, reprezentată prin Dragoș Buzatu, să NU primească dreptul de participare la competițiile naționale FMR-ONG sau cele organizate de Federația Română de Minifotbal (FRM). Dreptul de participare poate fi obținut doar după ce organizatorul în cauză face dovada licențierii competiției/competițiilor organizate SAU se face dovada afilierii la o structură recunoscută de Federația de Minifotbal din România (ONG) și/sau Federația Română de Minifotbal (FRM). Până la acel moment, echipele din campionatul mai sus menționat NU au drept de participare la competițiile naționale de minifotbal.
 
Procedura de monitorizare a campionatului „Victory Cup” va continua dar cu următoarele mențiuni:
 
- Echipele din competiția Victory Cup vor avea dreptul de a participa la competiții naționale, doar dacă organizatorul obține o Licență de Organizare.
 
- Licența de organizare poate fi retrasă în orice moment dacă organizatorul nu-și îndeplinește obligațiile stipulate în momentul obținerii Licenței.
 
- Licența de organizare nu va fi acordată celor care nu și-au îndeplinit obligațiile de membru (chiar și monitorizat / provizoriu) față de FRM / FMR.  Aceasta situație se referă inclusiv și la plata taxelor și a cotizațiilor în termenele prevăzute în deciziile și regulamentele în vigoare.
 
 
Comitetul Executiv al FMR-ONG

Partenerii Federatiei de Minifotbal din Romania

TOP